מקלון לשורשים

מקלון חדש לצביעת שורשי השיער
איננו מסוגלים למצוא מוצרים תואמים את הבחירה.